ჰისტერო-სალპინგოგრაფია


პაციენტი - . .

ასაკი - 22 წლის

AB 1 AB 2

საშვილოსნოს ღრუ სამკუთხედი ფორმისაა, გადახრილია უკან, ნორმაზე დიდია მოცულობით. მარცხენა მილი გაუმტარია ის თმური ნაწილის დასაწყისში, მარჯვენა მილი გაუმტარია ინტერსტიციალურ ნაწილში 
ჩატარდა 65 დღიანი მკურნალობა. დაორსულდა


პაციენტი - . .

ასაკი - 40 წლის

ორივე რენტგენზე ჩანს მხოლოდ მარჯვენა მილი (ჰიდროსალპინქსია), რომელიც გაუმტარია. მუცლის ღრუ მთლიანად შეხორცებებშია 
ჩაატარა მკურნალობა 26 დღიანი კურსით რვაჯერ. მილი გამტარია


პაციენტი - . .

ასაკი - 37 წლის

საშვილოსნოს ღრუ გადახრილია მარჯვნივ და უკან, დიდია მოცულობით, დეფორმირებული კონტურებით. მარჯვენა მილი გაუმტარია ისმურ ნაწილში. მარცხენა მილის ამპულარული ნაწილი ოდნავ გაფართოებული და გამავალია. მილი ბოლომდე არ იცლება კონტრასტისაგან. მკურნალობა ჩაატარა 6-ჯერ 26 დღიანი კურსით. დაორსულდა


პაციენტი - . .

ასაკი - 33 წლის

SR 1 SR 2

საშვილოსნოს ღრუ უნაგირა ფორმისაა, გადახრილია უკან, წაგრძელებული რქებით, ნორმაზე დიდია მოცულობით. ორივე მხარეზე აღინიშნება დიდი ზომის ჰიდროსალპიონქსი, რომელიც გაუვალია და არ იცლება კონტრასტისაგან, არც საშვილოსნოს ნაწილი
მკურნალობა ჩატარდა 26 დღიანი კურსით ოთხჯერ. დაორსულდა


პაციენტი - . .

ასაკი - 21 წლის

ksh 1 ksh 2

საშვილოსნოს ღრუ სამკუთხედი ფორმისაა, ნორმალური მოცულობის და მდებარეობის, ფუძე არასწორია, კიდეები სადა, ქვემო მესამედში, ზეყელთან აღინიშნება ავსების ეფექტი დიდი ზომის. მარჯვნივ აღინიშნება დიდი ზომის ჰიდროსალპინქსი, მარცხენა მილში კონტრასტი წყევტილადაა და გამავალია ორთავე. მილები არ იცლება კონტრასტისაგან, აღინიშნება შეხორცებები 
მკურნალობა ჩატარდა 26 დღიანი კურსით ხუთჯერ. დაორსულდა


პაციენტი - . .

ასაკი - 19 წლის

საშვილოსნოს ღრუ გადმოხრილია წინ და ოდნავ მარჯნივ, დეფორმირებული კონტურებით, ორმხრივი ჰიდროსალპინქსია, ორივ გამტარია და მილები არ იცლება კონტრასტისაგან. აღინიშნება შეხორცებები 
მკურნალობა ჩაატარა 26 დღე. დაორსულდა


პაციენტი - . .

ასაკი - 38 წლის

NN 1 NN 2

საშვილოსნოს ღრუ გადმოხრილია მარჯვნივ და წინ. დეფორმირებული კონტურებით. მარჯვენა მილი სუსტად გამტარია. მარცხენა მილი გაუმტარი ამპულარულ ნაწილში 
მკურნალობა ჩაატარა 26 დღე. დაორსულდა

Scroll to top